PRIVACYBELEID

Game Hive Corporation (“wij” / “ons”) doet er alles aan om uw privacy te beschermen. We stellen onze online games beschikbaar voor download op ondersteunde apparaten en voor online spelen via sociale mediasites van derden (de “Games”). We stellen ook de website www.gamehive.com (de “Website”) ter uwer beschikking als uw bron voor informatie over onze Spellen, bedrijf en Diensten. Dit privacybeleid geeft aan hoe we informatie over onze gebruikers verzamelen, opslaan, gebruiken en verspreiden via de spellen, de website en alle aanverwante diensten (gezamenlijk de “diensten”). Het gebruik van de Services valt onder onze Servicevoorwaarden en alle gebruikers moeten hiermee bekend zijn. De Servicevoorwaarden van Game Hive Corporation zijn te vinden op www.gamehive.com/tos.

TOESTEMMING

Door gebruik te maken van de Services stemt u in met het gebruik van uw Persoonlijke Informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid. Houd er rekening mee dat het altijd uw keuze is om al dan niet persoonlijke informatie te verstrekken.

Er kunnen twee soorten informatie worden verzameld via de Services: persoonlijke informatie en niet-persoonlijke informatie. Dit privacybeleid strekt zich niet uit tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van de volgende informatie die momenteel niet is beperkt door de toepasselijke privacywetgeving: (a) informatie die openbaar beschikbaar is, zoals namen, adressen, telefoonnummers en een elektronisch adres wanneer vermeld in een directory of beschikbaar gemaakt door middel van directory-assistentie; of (b) Niet-persoonlijke informatie (zoals verder hieronder gedefinieerd).

“Persoonlijke informatie” is persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam en e-mailadres. We kunnen deze informatie bewaren met het doel om de Services te leveren en voor communicatie met u.

“Niet-persoonlijke informatie” is informatie van anonieme aard, zoals een internetprotocoladres (IP-adres) en informatie die onze webservers automatisch kunnen verzamelen via uw browser of via cookies wanneer u de website bezoekt. We kunnen ook verzamelde informatie verzamelen, zoals demografische statistieken van onze gebruikers (bijvoorbeeld het aantal bezoekers en de geografische toewijzing van onze gebruikers).

De verplichtingen in dit privacybeleid hebben betrekking op persoonlijke informatie, maar wij verstrekken informatie over ons gebruik van niet-persoonlijke informatie omwille van de transparantie met betrekking tot de werking van de services.

SOORTEN INFORMATIE VERZAMELD

Registratie & Forums: om gebruik te kunnen maken van de Services, moet u een gebruikersaccount aanmaken en een gebruikersnaam selecteren. Uw gebruikersnaam is mogelijk zichtbaar voor het publiek; iedereen die toegang heeft tot de Services (Games). Via de chat, profielwanden en forums binnen onze Services (Games) kun je communiceren met leden van de online community. Wanneer u informatie verspreidt in openbare ruimtes, kan die informatie worden verzameld en gebruikt door mensen die u niet kent. U mag Persoonlijke Informatie niet verspreiden en het verspreiden van andermans Persoonlijke Informatie binnen de services is in strijd met de Servicevoorwaarden.

IP-adressen. Uw IP-adres wordt door uw webbrowser gerapporteerd wanneer u een pagina op de website bezoekt. Deze informatie wordt samen met uw gebruikersaccountgegevens in onze databases vastgelegd. We gebruiken dit om:

Diagnose van problemen en eventuele problemen gerapporteerd door gebruikers die gerelateerd zijn aan de IP-adressen gecontroleerd door specifieke partijen.

Bepaal hoeveel gebruikers de website bezoeken vanuit verschillende geografische regio’s en met behulp van de services.

Traceer de bron terug van enig kwaadwillig of illegaal gebruik van de Services (zoals het hebben van interactie met meerdere accounts), zodat we gemakkelijker het gebruik kunnen volgen en uitschakelen wanneer dit zich voordoet.

Game Hive-applicaties op door partners bediende websites: om de Services (Games) op door derden geëxploiteerde websites (bijv. Facebook) te gebruiken, kunnen we van u verlangen 1) een geregistreerd lid van een partnersite te zijn, en 2) een Game Hive-applicatie op uw partner-siteaccount. Als uw gebruik van Service (Games) app-installatie op een door derden beheerde website vereist, moet u in het algemeen akkoord gaan met de Servicevoorwaarden van de partnersite.

Apparaat-ID’s: bij het downloaden of installeren van onze spellen (apps), zal informatie zoals een uniek apparaat-ID aan ons worden verstrekt. We gebruiken deze informatie om uw specifieke game met uw apparaat te synchroniseren. De unieke apparaat-ID bevat geen of geeft geen toegang tot de naam, het adres of andere persoonlijke gegevens van de eigenaar die op dat apparaat zijn geregistreerd.

Ondersteuning: Als u een e-mail verzendt of anderszins communiceert met Game Hive Corporation, kunnen we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, te reageren op uw verzoeken en onze Services te verbeteren.

INFORMATIEVERSCHAFFING & OVERDRACHTEN

Er zijn organisatorische voorzorgsmaatregelen getroffen om een ​​hoog niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. We zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden bekendmaken of overdragen zonder uw toestemming, behalve waar dit in dit privacybeleid is gespecificeerd (zie Belangrijke uitzonderingen hieronder).

BELANGRIJKE UITZONDERINGEN

We kunnen alle persoonlijke gegevens die we over u hebben vrijgeven aan derden zonder uw toestemming als we reden hebben om aan te nemen dat het openbaar maken van deze informatie nodig is om iemand te identificeren, te contacteren of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die letsel of inmenging in (of opzettelijk of onopzettelijk), onze rechten of eigendom, andere leden van de Website, andere gebruikers van de Services of iemand anders (inclusief de rechten of eigendom van iemand anders) die door dergelijke activiteiten schade zouden kunnen ondervinden. We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven wanneer we te goeder trouw geloven dat dergelijke openbaarmaking vereist is door en in overeenstemming met de wet.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven in verband met een bedrijfsreorganisatie, een fusie of fusie met een andere entiteit, een verkoop van alle of een aanzienlijk deel van onze activa of aandelen, inclusief elke due diligence-oefening die wordt uitgevoerd met betrekking tot dezelfde entiteit. , op voorwaarde dat de openbaar gemaakte informatie nog steeds wordt gebruikt voor de doeleinden die door dit Privacybeleid worden toegestaan ​​door de entiteit die de informatie verwerft.

WEBSITES VAN DERDEN EN ADVERTEERDERS

Onze Services kunnen tools voor het verzamelen en analyseren van gegevens van derden bevatten van onze serviceproviders, waaronder Game Analytics, Facebook, Fyber en Singular. Dergelijke derde partijen kunnen cookies, API’s en SDK’s in onze Services gebruiken om hen in staat te stellen namens ons gegevens en informatie over gebruikers en apparaten te verzamelen en analyseren. De derde partijen hebben mogelijk toegang tot en verzamelen gegevens en informatie over u, zoals uw apparaat-ID, MAC-adres, IMEI, locale (specifieke locatie waar een bepaalde taal wordt gesproken), geolocatie-informatie, IP-adres, gebruik van toepassingen, toegang sessietijden, applicaties die op het apparaat aanwezig zijn of die op een bepaald moment op het apparaat worden gebruikt, en uw kijk op en interactie met reclame, met het doel hun diensten te leveren, waaronder bijvoorbeeld het inschakelen, leveren en leveren van advertenties.

Wanneer u de Services gebruikt, wordt u mogelijk geïntroduceerd bij verschillende externe leveranciers en websites. We delen geen persoonlijke gegevens met deze externe leveranciers of websites en we hebben geen controle over het privacybeleid van deze derde partijen. Het gebruik van enige informatie die u aan derden verstrekt, of het gebruik van cookies of web beacon-technologie door een derde partij, zal worden beheerst door het privacybeleid van de exploitant van de website die u bezoekt. Als u vragen hebt over het verstrekken van persoonlijke informatie op een andere website, raden we u aan om rechtstreeks contact op te nemen met die website voor meer informatie en om hun privacybeleid te bekijken.

Advertenties die verschijnen op de Game Hive Corporation-website en binnen de Services (Games), kunnen door ons of door een of meer externe webadverteerders worden geleverd. Waar u ook klikt op een advertentie, u wordt mogelijk doorgestuurd naar een andere service waar we uw privacy niet controleren of beheren. Webadverteerders van derde partijen kunnen cookies instellen om de advertentieserver die door die derde wordt beheerd, in staat te stellen uw computer te herkennen telkens wanneer zij u een online advertentie sturen. Dienovereenkomstig kunnen advertentieservers informatie verzamelen over waar en of u hun advertenties hebt bekeken en op welke advertenties u hebt geklikt. Het Privacybeleid van Game Hive Corporation omvat niet het gebruik van cookies door externe webadverteerders en u dient het toepasselijke privacybeleid te raadplegen voor de relevante externe webadverteerder (s).

VEILIGHEID

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is erg belangrijk voor ons. We nemen technische, contractuele, administratieve en fysieke beveiligingsstappen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen. We hebben procedures geïmplementeerd die de verspreiding van uw persoonlijke gegevens beperken tot alleen dit aangewezen personeel als dat nodig is.

U bent ook verantwoordelijk voor het helpen beschermen van de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Geef nooit uw wachtwoorden, echte naam of adres op. Kies geen gebruikersnaam die uw echte naam is en vergeet niet om uit te loggen bij uw account en uw browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met het gebruik van de website of online toegang hebt tot de Services (Games).

BEHOUD

Alle persoonlijke gegevens die we bewaren, worden alleen bewaard zolang dit nodig blijft voor het geïdentificeerde doel, of zoals vereist door de wet, die verder kan gaan dan het beëindigen van onze relatie met u. We kunnen bepaalde gegevens bewaren waar nodig om fraude, toekomstig misbruik of legitieme zakelijke doeleinden te voorkomen, zoals analyse van geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare gegevens, accountherstel en indien wettelijk vereist. Alle bewaarde persoonlijke informatie blijft onderworpen aan de voorwaarden van dit privacybeleid.

ONS BELEID BETREFFENDE KINDEREN

Als u een kind jonger dan 13 jaar bent, moet u de toestemming van de ouders verkrijgen voordat u onze Services gebruikt. Het bedrijf zal niet bewust contact opnemen met of in contact treden met kinderen jonger dan 13 jaar zonder toestemming van de ouders. Als u reden hebt om te geloven dat een kind ons uw PII heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via onderstaand adres en we zullen ons best doen om die PII uit onze databases te verwijderen.

WIJZIGING VAN DIT BELEID

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen. Als er in de toekomst wijzigingen in dit privacybeleid worden aangebracht, wordt een passende kennisgeving op de startpagina geplaatst op www.gamehive.com. Elke niet-materiële wijziging (zoals verduidelijking) van dit Privacybeleid wordt van kracht op de datum waarop de wijziging wordt gepubliceerd en alle belangrijke wijzigingen worden 30 dagen na publicatie op de Website van kracht. Tenzij anders vermeld, is ons huidig ​​privacybeleid van toepassing op alle persoonlijke informatie. De datum waarop de laatste update is gemaakt, staat onderaan dit document. Als u de Services blijft gebruiken, betekent dit dat u eventuele wijzigingen accepteert.

TOEGANG

U hebt het recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren om de persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld te verifiëren en om een ​​algemeen overzicht te hebben van ons gebruik van die informatie. Na ontvangst van uw schriftelijke verzoek, zullen wij u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. In bepaalde omstandigheden kunnen we mogelijk niet alle relevante informatie voor u beschikbaar maken, zoals wanneer die informatie ook betrekking heeft op een andere gebruiker.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt, neem dan contact met ons op via support@gamehive.com.

Ons postadres is Suite 3940 22 Adelaide Street West Toronto, Ontario, Canada M5H 4E3

 
Scroll to Top