SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK
A Game Hive Corporation („Game Hive”, „mi”, valamint a többes szám első személyű ragozott formák) A JÁTÉKOK, A WWW.GAMEHIVE.COM CÍMEN TALÁLHATÓ WEBHELY, VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK (EGYÜTTESEN A „SZOLGÁLTATÁSOK”) TULAJDONOSA ÉS ÜZEMELTETŐJE. A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKET („FELTÉTELEK”) FIGYELMESEN OLVASSA ÁT. A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A FELTÉTELEKET. HA NEM FOGADJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET, NE HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT, ILLETVE AZOK TARTALMAIT ÉS FUNKCIÓIT. A JELEN FELTÉTELEK BÁRMIKOR VÁLTOZHATNAK, ÉS AMENNYIBEN AZOK KIEGÉSZÍTÉSÉT VAGY FRISSÍTÉSÉT KÖVETŐEN ÖN TOVÁBBRA IS HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT, EZZEL ELISMERI ÉS ELFOGADJA AZ ILYEN MÓDOSÍTOTT FELTÉTELEKET. ELLENKEZŐ RENDELKEZÉS HIÁNYÁBAN A SZOLGÁLTATÁSOK ESETLEGES ÚJ FUNKCIÓIRA IS UGYANEZEK A FELTÉTELEK VONATKOZNAK. ÉRDEMES RENDSZERESEN ELLÁTOGATNIA ERRE AZ OLDALRA, ÉS ÁTTEKINTENIE A FELTÉTELEKET.
A JÁTÉKRA ÉS A MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Szolgáltatások alapjául a közösségi viselkedés, a tisztesség, a becsületesség és a szórakozás szolgál, ezért kérjük, hogy kövesse ezeket a szabályokat, és helyezze előtérbe a szórakozást! A Feltételek jelen szakasza a fiókok létrehozására, a játékbeli funkciókra és a tiltott viselkedésre vonatkozó szabályokat ismerteti.

Felhasználói fiókok. Minden egyes felhasználó platformonként vagy eszközönként egyetlen fiókkal rendelkezhet, bár érdemes inkább mindössze egyetlen fiókkal rendelkezni, amelyet az összes platformon használ. Ha úgy dönt, hogy figyelmen kívül hagyja ezt a tanácsot, és több fiókkal is rendelkezik a különféle platformokon, ezek a fiókok egymással semmilyen módon nem érintkezhetnek. Ha bebizonyosodna, hogy érintkeznek, ez egy vagy több fiók letiltását, alaphelyzetbe állítását vagy egyéb korlátozását eredményezheti.

Virtuális árutovábbítás és számlaeladás. A Játékból származó bármilyen tartalom (beleértve a játékon belüli virtuális pénznemeket és a virtuális termékeket) nem adható el, nem vihető át vagy váltható be „valós világ” pénzére. Bármilyen próbálkozás megsérti a jelen Feltételeket, és a Weboldal / Játékok életre szóló kitiltását és esetleges jogi lépéseket vonhat maga után. A virtuális termékek és a virtuális pénznemek összes értékesítése végleges, és visszatérítést nem kapunk. A virtuális pénznem és áruk nem válthatók be a „valós világ” pénzére. A Game Hive-nek abszolút joga van az ilyen virtuális pénznem és / vagy virtuális javak kezelésére, szabályozására, módosítására és / vagy kiküszöbölésére, saját belátása szerint megfelelőnek, és a Game Hive nem felel Önnek és senkinek sem az ilyen jogok gyakorlásáért . Ön felel a számláján felmerült összes költségért, amelyet Ön vagy bárki, aki hozzáfér a fiókjához. Minden virtuális árut és valutát elveszítünk, ha fiókját bármilyen okból megszüntetjük vagy felfüggesztjük.

Általános magatartás és tiltott cselekedetek. Egyes konkrét tevékenységek kifejezetten ellentétesek a szabályainkkal és szabályzatunkkal. Ezek a következők:

1. Kiskorúként (13. életéve betöltése előtt) nem játszhat a Játékokkal.

2. Nem választhat olyan nevet a karakterének, amely más felhasználók számára sértőnek bizonyulhat.

3. Nem használhat robotokat, automata kattintóeszközöket, feltört kódokat, vagy biztonsági réseket kiaknázó módszereket, és nem folytathat olyan tevékenységet, amelyeket a Szabályaink és Szabályzataink kifejezetten tiltanak.

4. Nem vádolhat meg másokat csalással a Játékokban működő kommunikációs csatornákon keresztül, ideértve a fórumokat, a játékosok hozzászólásfalait, a játékosok állapotüzeneteit és a csevegéseket. Amennyiben gyanítja, hogy egy másik játékos csal, és ezt bizonyítékokkal alá tudja támasztani, forduljon közvetlenül hozzánk a kapcsolat-felvételi űrlap kitöltésével.

5. Nem tölthet fel, tehet közzé, küldhet el e-mailben, továbbíthat vagy tehet egyéb módon elérhetővé:

semmilyen olyan tartalmat a Szolgáltatásokban, amely jogellenes, káros, fenyegető, sértő, zaklató, hamis, rágalmazó, vulgáris, obszcén, pornográf, szexuális tartalmú, becsületsértő, mások magánszférájába gázoló, gyűlölködő, illetve faji vagy etnikai szempontból kifogásolható, törvénysértésre bátorít, polgári eljárásokra adhat okot, jogsértő vagy egyéb módon kifogásolható.

– semmilyen olyan tartalmat, amely bármely fél szellemi tulajdonhoz fűződő vagy bármely egyéb tulajdonjogát sérti (beleértve az adatvédelemre és a nyilvánosságra vonatkozó jogokat is).

– semmilyen olyan tartalmat, amelyet Önnek nincs joga elérhetővé tenni.

– semmilyen olyan tartalmat, amely valótlanságon alapul, vagy megtévesztő, vagy hamisan bennfentességet sugall, vagy bármilyen egyéb módon helytelen vagy félrevezető (pl. más felhasználó vagy a munkatársaink nevében történő kommunikáció, illetve a kiskorúak sérelmére elkövetett bármilyen megnyilvánulás).

– semmilyen olyan tartalmat, amely kéretlen vagy nem jóváhagyott reklámot vagy üzleti ajánlatot tartalmaz, illetve promóciós anyagnak, levélszemétnek, spamnek, körlevélnek, piramisjátéknak vagy az ajánlattétel bármely egyéb formájának minősül.

– semmilyen olyan tartalmat, amely szoftvervírust vagy bármilyen egyéb olyan számítógépes kódot, fájlt vagy programot tartalmaz, amelynek célja megzavarni, tönkretenni vagy korlátozni a működést bármely szoftver, hardver, telekommunikációs eszköz, adat, vagy a Szolgáltatások esetében, illetve a Szolgáltatások felhasználói vagy megtekintői esetében, illetve sérti egy felhasználó adatvédelemre vonatkozó jogait.

1. Tilos a Szolgáltatások bármilyen módon történő megzavarása (a biztonsági funkciókat is beleértve), a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszolgálók és hálózatok működésének befolyásolása, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hálózatok követelményeinek, eljárásainak, szabályzatainak és szabályozásainak figyelmen kívül hagyása, bármely rendszer vagy hálózat sebezhetőségének szondázása, vizsgálata vagy tesztelése, illetve bármely biztonsági vagy hitelesítési intézkedés megsértése vagy kijátszása.

2. Tilos bármely vonatkozó helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvény vagy szabályozás véletlen vagy szándékos megsértése.

3. Tilos a Szolgáltatások tartalmának, használatának vagy hozzáférésének továbbértékesítése.

4. Tilos a Game Hive által kibocsátott jelszó megosztása egy külső féllel, illetve egy másik Game Hive-felhasználó bátorítása ugyanerre.

5. Tilos a Szolgáltatásokon keresztül megjelenített információk forrásának, azonosságának vagy tartalmának hamis bemutatása (például sajátként bemutatni egy olyan tartalmat, ami valójában nem az).

6. Tilos a Szolgáltatások felhasználása bármilyen illegális vagy helytelen célra, illetve mások felbujtása erre (pl. fiókmegosztás – a fiókok csak egy adott felhasználóhoz tartozhatnak).

7. Tilos a Szolgáltatások bármely részéhez tartozó forráskód, háttéradat vagy algoritmus visszafejtésére vagy bármilyen egyéb módon történő kinyerésére tett kísérlet.

8. Tilos a Szolgáltatások módosítása személyes vagy kereskedelmi okokból, például, de nem kizárólagosan a Szolgáltatások módosításával, testre szabásával, licencelésével, továbblicencelésével vagy lefordításával.

9. Tilos a sértő megjegyzések kiszűrésére szolgáló nyelvi szűrők kijátszására tett kísérlet.

10. Tilos a részvétel bármely olyan egyéb cselekedetben, amely a jelen Feltételek alapján tiltottnak minősül.

A Game Hive által foganatosított intézkedések. A fentiekben leírt, tiltott cselekmények az érintett bejegyzés vagy téma törlését eredményezhetik (csevegés/fórum/profilfal), és az adott fiók ideiglenes vagy végleges korlátozását, letiltását, felfüggesztését vagy megszüntetését vonhatják maguk után, illetve bármely egyéb olyan korlátozáshoz vezethetnek, amelyet a Game Hive a vétség súlyosságának függvényében indokoltnak tart.

Rendelkezésre állás. A Game Hive bármikor, bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Szolgáltatásokat. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatások időnként nem érhetők el karbantartás, illetve számítógépes vagy hálózati eszközök hibája miatt fellépő problémák vagy egyéb okok miatt. A Game Hive időnként előzetes bejelentés nélkül hozzáadhat vagy frissíthet információkat és tartalmakat a Szolgáltatásokban. A Game Hive fenntartja magának a jogot, hogy kizárólagos döntése alapján módosítsa vagy frissítse a Játékokat.

A SZELLEMI TULAJDONJOGRA, A TULAJDONJOGRA ÉS A TARTALOMRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Game Hive megbecsüli és megvédi a szellemi tulajdont. A Feltételek jelen szakasza meghatározza az információ, valamint a Szolgáltatások keretében felhasznált vagy biztosított technológia tulajdonlásának részleteit.

A szerzői jogokra és a védjegyekre vonatkozó információk. A Szolgáltatások, valamint az ezekben foglalt adatok és tartalmak a Game Hive és engedélybirtokosainak tulajdonát képezik, és a jogosulatlan másolást, illetve terjesztést illetően a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény, a nemzetközi egyezmények és egyéb, szellemi tulajdonra vonatkozó szabályok hatálya alá tartoznak. A Game Hive valamennyi termékének neve és emblémája a Game Hive Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye. Bármely egyéb vállalat vagy termék neve és emblémája az illető tulajdonosaik védjegye vagy bejegyzett védjegye a meghatározott országokban. A Szolgáltatásokban megjelenő tartalmak semmilyen formában nem tekinthetők felhatalmazásnak, sem ráutaló magatartás, sem az estoppel-elv vagy egyéb jogalap keretében arra, hogy a Szolgáltatások vagy az ezekben megjelenő bármilyen tartalom felhasználható legyen keretbe foglalás, keretképzés vagy egyéb hasonló megoldás keretében. Ehhez a Game Hive előzetes írásbeli engedélye szükséges.

Visszajelzések és javaslatok. Az Ön által a Game Hive részére küldött észrevételeket, megjegyzéseket vagy egyéb visszajelzéseket (a továbbiakban: „Visszajelzések”) a Game Hive felhasználhatja a Szolgáltatásokban, illetve egyéb termékeiben és szolgáltatásaiban. Ennek értelmében Ön elfogadja, hogy: (a) a Game Hive a Visszajelzés tekintetében nem tartozik semmilyen titoktartási kötelezettséggel; (b) a Visszajelzés nem minődül titkos vagy védett információnak sem az Ön, sem pedig külső fél részéről, és Önnek jogában áll megosztani a Visszajelzést a Game Hive munkatársaival; (c) a Game Hive (jogutódait és felhatalmazottjait is beleértve) szabadon felhasználhatja, reprodukálhatja, nyilvánosságra hozhatja, licencbe adhatja, terjesztheti vagy bármely egyéb módon üzleti célra felhasználhatja a Visszajelzést; és (d) Önt semmilyen kompenzáció vagy ellentételezés nem illeti meg sem a Game Hive, sem pedig a Szolgáltatások többi felhasználója részéről.

Tartalom. A Szolgáltatásokban nyilvánosan közzétett vagy privát módon rögzített információk, adatok, üzenetek és egyéb tartalmak az érintett megtekintők és felhasználók kizárólagos felelőssége alá tartoznak. A Game Hive nem gyakorol irányítást az ilyen tartalmak felett, ezért nem tudja garantálni ezek pontosságát, megbízhatóságát vagy minőségét. A felhasználók tudomásul veszik, hogy a Szolgáltatások használata során találkozhatnak sértő, illetlen vagy kifogásolható tartalmakkal.

Partnerek szolgáltatási feltételei. A Game Hive magára érvényesnek fogadja el platformpartnerei, nem kizárólagosan beleértve a Facebook, az Apple, a Google és az Android szolgáltatási feltételeit. Ön kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul veszi azon platformpartnerünk szolgáltatási feltételeit, amelyen keresztül hozzáfér a Szolgáltatásainkhoz. Kérjük, legyen tisztában ezekkel a feltételekkel, és tartsa be őket, mert a megsértésük kitiltást vonhat maga után.

FELELŐSSÉG- ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁS

Ahhoz, hogy a Game Hive az Ön rendelkezésére tudja bocsátani a Szolgáltatásokat, a jelen Feltételekben foglaltak szerint korlátoznia kell a saját felelősségvállalását.

Mentesség. Mivel a Game Hive nem felügyeli vagy befolyásolja a Game Hive és más személyek vagy vállalatok közötti interakciókat, és mivel a Game Hive nem gyakorol felügyeletet a kártyakibocsátó vállalatok és az egyéb fizetési szolgáltatók felett, és mivel a Game Hive nem tudja szavatolni a Szolgáltatások felhasználóinak valós személyazonosságát vagy életkorát, továbbá mivel a Game Hive a Szolgáltatások számos területén csak rendkívül korlátozott mértékben rendelkezik (ha egyáltalán rendelkezik) ráhatással a minőség, a biztonság, az erkölcsi és jogi kérdések, az igazságosság és a pontosság terén, Ön elfogadja, hogy valamennyi kockázatot Ön viseli, és kijelenti, hogy a Game Hive (és tisztségviselői, vezetői, részvényesei, képviselői, munkatársai, kapcsolt vállalkozásai, leányvállalatai és külső partnerei) mentesülnek a felelősség alól a Szolgáltatások használatával vagy a külső fél bevonásával történő fizetéssel kapcsolatos igények, követelések vagy károk esetében. Ön továbbá lemond minden olyan, bármilyen joghatóság törvénye vagy rendelete által biztosított jogáról, amely a mentesség vagy a jogfeladás lehetőségét bármilyen módon korlátozná.

JOGI NYILATKOZAT. A SZOLGÁLTATÁSBAN MEGJELENŐ ÖSSZES INFORMÁCIÓT ÉS ANYAGOT „JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN” TESSZÜK KÖZZÉ. A GAME HIVE NEM KÉPVISEL, GARANTÁL VAGY KÍNÁL SEMMILYEN OLYAN FELTÉTELT, AMELY SZERINT (I) A SZOLGÁLTATÁSBAN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK VAGY ANYAGOK HELYESEK, PONTOSAK, MEGBÍZHATÓK VAGY TELJESEK; (II) A SZOLGÁLTATÁSBAN SZEREPLŐ FUNKCIÓK MINDIG ZAVARTALANUL ÉS HIBAMENTESEN FOGNAK MŰKÖDNI; (III) A HIBÁK JAVÍTÁSA MINDEN ESETBEN MEGTÖRTÉNIK; VAGY (IV) A SZOLGÁLTATÁSOK, ILLETVE AZ EZEK MŰKÖDÉSÉT BIZTOSÍTÓ KISZOLGÁLÓ(K) MENTES(EK) A VÍRUSOKTÓL ÉS AZ EGYÉB KÁRTEVŐKTŐL. A GAME HIVE KIFEJEZETTEN MEGTAGAD MINDEN OLYAN NYILATKOZATOT, GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, AMELY KIFEJEZETT, RÁUTALÓ JELLEGŰ, TÖRVÉNYEN ALAPULÓ, KERESKEDELEM VAGY KERESKEDÉSSOROZAT RÉVÉN, ILLETVE EGYÉB ÚTON MERÜL FEL, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A JOGTISZTASÁGRA, TULAJDONJOGRA, KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL LETÖLTÖTT VAGY MÁS MÓDON MEGSZERZETT TARTALMAK ÉS ANYAGOK ESETÉBEN A DÖNTÉS JOGA ÉS A KOCKÁZAT ÖNT TERHELI, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN A FELELŐS A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN KELETKEZETT KÁRÉRT, ADATVESZTÉSÉRT VAGY BÁRMILYEN EGYÉB VESZTESÉGÉRT, AMELY EZEN ANYAGOK LETÖLTÉSÉBŐL VAGY FELHASZNÁLÁSÁBÓL FAKAD. A GAME HIVE NEM BIZTOSÍT SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT, JÓVÁHAGYÁST, GARANCIÁT, FELTÉTELT VAGY NYILATKOZATOT, ILLETVE NEM ISMER EL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET A SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKAT ILLETŐEN, A SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL, KÜLSŐ FÉL ÁLTAL HIRDETETT VAGY FELAJÁNLOTT TERMÉKEKET ILLETŐEN, VALAMINT BÁRMELY OLYAN SZOLGÁLTATÁST ILLETŐEN, AMELY A SZOLGÁLTATÁSBÓL HIVATKOZÁSON KERESZTÜL ÉRHETŐ EL, VAGY ABBAN BÁRMILYEN EGYÉB HIRDETÉS FORMÁJÁBAN SZEREPEL, ÉS A GAME HIVE NEM LEHET ÉRINTETT FÉL SEMMILYEN OLYAN TRANZAKCIÓBAN, AMELY ÖN ÉS EGY ILYEN KÜLSŐ FÉL KÖZÖTT JÖN LÉTRE.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYES, ÍGY A GAME HIVE NEM FELELŐS SEMMILYEN KÖZVETLEN, ESETI, SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYES, ELRETTENTŐ VAGY EGYÉB KÁRTÉRÍTÉSÉRT, BELEÉRTVE AZOKAT A KÁROKAT, AMELYEKNEK OKA (I) A SZOLGÁLTATÁS VAGY AZ ABBAN MEGJELENŐ TARTALMAK HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGA; (II) A HELYETTESÍTŐ ÁRUK, ADATOK, INFORMÁCIÓK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGE; (III) A SZOLGÁLTATÁSBAN SZEREPLŐ ANYAGOK HIBÁJA VAGY PONTATLANSÁGA; (IV) BÁRMILYEN, TULAJDONT ÉRINTŐ KÁR, AMELY A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁHOZ KÖTHETŐ, BÁRMILYEN PROGRAMHIBA, VÍRUS, TRÓJAI VÍRUS VAGY EGYÉB OLYAN FÁJL VAGY ADAT, AMELY KÁRT OKOZHAT A SZÁMÍTÓGÉPBEN VAGY A KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZBEN, A SZOLGÁLTATÁSBA VAGY AZON KERESZTÜL TOVÁBBÍTOTT ADAT, ILLETVE BÁRMELY EGYÉB OLYAN VESZTESÉG VAGY KÁR, AMELY A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLHATÓ. EZEK A KORLÁTOZÁSOK AKKOR IS ÉRVÉNYBEN MARADNAK, HA A GAME HIVE ÉRTESÜLT AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. AZ ELŐBB EMLÍTETT KORLÁTOZÁSOK A VONATKOZÓ JOG SZERINTI LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK.

KÁRTALANÍTÁS. ÖNNEK BIZTOSÍTANIA KELL A GAME HIVE ÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, TISZTSÉGVISELŐI, KÉPVISELŐI, PLATFORMPARTNEREI ÉS ALKALMAZOTTAI SZÁMÁRA A KÁRMENTESSÉGET MINDEN OLYAN IGÉNY, FENYEGETÉS, TEVÉKENYSÉG, ELJÁRÁS, KÖVETELÉS, KÁR, VESZTESÉG, KÖTELEZETTSÉG, KÖLTSÉG, ILLETVE INDOKOLT ÜGYVÉDI KÖLTSÉG ESETÉBEN, AMELY KÜLSŐ FÉL RÉSZÉRŐL MERÜL FEL ÖNNEL SZEMBEN A SZOLGÁLTATÁSBAN KÖZZÉTETT, KÖZVETÍTETT VAGY ELÉRHETŐVÉ TETT ANYAGOK KAPCSÁN, A JELEN FELTÉTELEK MEGSZEGÉSE KAPCSÁN, ILLETVE BÁRMINEMŰ EGYÉB FELTÉTEL VAGY JOG MEGSÉRTÉSE KAPCSÁN (NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A SZELLEMI TULAJDONRA VONATKOZÓ JOGOT, VALAMINT A KÖZZÉTÉTELRE, A SZEMÉLYISÉGRE ÉS AZ ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ JOGOT).

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Ebben a részben olyan további hasznos információk és jogi feltételek szerepelnek, amelyekkel a Szolgáltatások használata esetén tisztában kell lennie.

Külső szolgáltatóra mutató hivatkozások. A Szolgáltatások olyan egyéb Szolgáltatásokra mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak, amelyek nem a Game Hive tulajdonában vagy irányítása alatt állnak. A Game Hive nem tartozik felelősséggel a hivatkozott Szolgáltatások tartalmáért. A külső Szolgáltatások, illetve a Szolgáltatásokból elért szolgáltatások az adott Szolgáltatások használati feltételeinek hatálya alá tartoznak, és ezek megismerésével, illetve betartásával kapcsolatban Önt terheli a felelősség.

Megszüntetés. A Game Hive bizonyos körülmények között előzetes értesítés nélkül, azonnal megszüntetheti az Ön hozzáférését a Szolgáltatáshoz vagy annak bizonyos részeihez. A hozzáférés megszüntetésének oka lehet többek között, de nem kizárólagosan (a) a Feltételek vagy bármely egyéb olyan megállapodás megszegése, amely Ön és a Game Hive között áll fenn (nem kizárólagosan beleértve a Szolgáltatások kapcsán esedékes befizetések elmaradását); (b) a hatóság vagy egyéb állami szervek részéről érkező kérés; (c) az Ön részéről felmerülő kérés; (d) a Szolgáltatás (vagy bármely részének) megszakítása vagy tartalmi módosítása; (e) váratlanul fellépő műszaki, biztonsági vagy jogi problémák; és/vagy (f) az Ön közvetett vagy közvetlen részvétele bárminemű csalással kapcsolatos vagy törvénytelen tevékenységben. A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés megszüntetése egyben az Ön által a Szolgáltatásokba feltöltött tartalmak részleges vagy teljes eltávolítását is maga után vonhatja. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Game Hive saját hatáskörben dönthet a hozzáférés megszüntetéséről, és ezzel kapcsolatban semminemű elszámolással nem tartozik sem Önnek, sem pedig bármilyen külső félnek, valamint ha a Game Hive vagy az Ön kezdeményezésére az Ön fiókja megszűnik, Ön nem jogosult visszatérítésre, és a továbbiakban nem lesz hozzáférése a Webhely tartalmaihoz. A jelen Feltételek bármilyen okból történő megszüntetése a Game Hive rendelkezésére álló összes egyéb jogon vagy jogorvoslati lehetőségen felül értendő.

Biztonság. Az interneten keresztül küldött vagy fogadott információ általában nem minősül biztonságosnak, és a Game Hive a biztonság tekintetében semmilyen garanciát nem vállal a Webhelyen keresztül zajló kommunikációt illetően, illetve a személyes vagy egyéb adatok külső fél általi megszerzését illetően.

Kikényszeríthetőség. Amennyiben a jelen Feltételek bármely része törvénybe ütköző, érvénytelen vagy érvényesíthetetlen, akkor az adott részt külön kell választani, és ez nem befolyásolhatja a többi feltétel érvényességét. Az, ha a Game Hive nem tudja érvényre juttatni a jelen Feltételekben meghatározott bármely jogot vagy intézkedést, nem jelenti azt, hogy lemondana ezekről. A Game Hive bárminemű jogfeladása csak írásban történhet, és csak az adott és meghatározott esetre vonatkozhat.

Vitás kérdések. Ön beleegyezik abba, hogy a jelen Feltételeket vagy a Game Hive-ot érintő bárminemű jogi lépés, illetve méltányossági kérelem Ontario megye bíróságához vagy a szövetségi bírósághoz nyújtható be, és elfogadja ezen bíróságok személyes és kizárólagos fennhatóságát az efféle peres ügyekben. A Game Hive nem avatkozik bele a játékosok közötti vitákba. Célunk, hogy a játék a lehető legsportszerűbb és legkiegyenlítettebb legyen, és elköteleztük magunkat ennek folyamatos biztosítása mellett.

Frissítések. A Game Hive fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthassa, felfüggeszthesse vagy megszüntethesse a Szolgáltatásokat, a kapcsolódó tartalmakat vagy ezek bármely részét. Ön elfogadja, hogy a GAME HIVE sem Önnek, sem bármely külső félnek nem tartozik elszámolással a Szolgáltatások vagy a Szolgáltatások tartalmának módosítása, felfüggesztése vagy megszüntetése kapcsán.

A teljes megállapodás. A jelen Feltételek az Adatvédelmi szabályzattal, illetve a Szabályokkal és Szabályzatokkal együtt alkotják a felek között a Szolgáltatásokra, valamint az összes kapcsolódó tevékenységre vonatkozóan létrejött teljes megállapodást. A jelen Feltételek csak írásban módosíthatók, ha azt mindkét fél ellátja az aláírásával, vagy a Game Hive részéről megjelentetett új Feltételek formájában.

Amennyiben a jelen Feltételekkel kapcsolatos kérdése vagy észrevétele van, vegye fel velünk a kapcsolatot a www.gamehive.com címen elérhető webhelyünkön keresztül.
Scroll to Top