เงื่อนไขการให้บริการ

Game Hive Corporation (“Game Hive”/”เรา”) เป็นเจ้าของและดำเนินการเกมและเว็บไซต์ที่ตั้งอยู่ที่ WWW.GAMEHIVE.COM และบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการ (“เงื่อนไข”) อย่างถี่ถ้วน โดยการใช้บริการ ท่านแสดงการยอมรับของท่านต่อเงื่อนไขเหล่านี้ หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ อย่าใช้บริการหรือคอนเทนต์หรือฟีเจอร์เหล่านี้ เงื่อนไขเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ และการใช้บริการของท่านหลังจากการแก้ไขใดๆ หรือการอัปเดตเงื่อนไขเหล่านี้จะแสดงถึงความตกลงและการยอมรับในเงื่อนไขที่มีการแก้ไขดังกล่าว ฟีเจอร์ใหม่ใดๆ ที่เพิ่มเข้ามาในบริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้เว้นเสียแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ท่านควรเข้าชมเพจนี้เป็นระยะๆ เพื่ออ่านเงื่อนไขเหล่านี้
กฎการเล่นเกมและการปฏิบัติตน

บริการได้รับการจัดเตรียมไว้บนพื้นฐานของความเป็นชุมชน ความเท่าเทียม ความซื่อสัตย์ และความสนุก ดังนั้นโปรดปฏิบัติตามกฎและขอให้สนุก ส่วนนี้ของเงื่อนไขกำหนดกฎเกี่ยวกับการสร้างบัญชี ฟีเจอร์ในเกม และพฤติกรรมต้องห้าม

บัญชีผู้ใช้: ผู้ใช้แต่ละรายถูกจำกัดให้มีแค่หนึ่งบัญชีต่อแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ แม้ว่าเราแนะนำให้ท่านยังคงมีเพียงแค่บัญชีเดียวบนแพลตฟอร์มทั้งหมด หากท่านเลือกที่จะไม่สนใจในคำแนะนำและยังคงมีหลายบัญชีในอุปกรณ์ต่างๆ กัน ไม่มีบัญชีใดของท่านที่อาจสื่อสารกันได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หากพบว่าบัญชีเหล่านั้นได้มีการสื่อสารกัน บัญชีหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งบัญชีนั้นอาจถูกห้ามใช้ ตั้งค่าใหม่ หรือลงโทษด้วยประการอื่นใด

การโอนสินค้าเสมือนจริงและการขายบัญชี เนื้อหาใด ๆ (รวมถึงสกุลเงินเสมือนในเกมและสินค้าเสมือนจริง) ที่มาจากเกมจะไม่สามารถขายโอนหรือแลกเป็นเงิน “โลกแห่งความจริง” ได้ การพยายามทำเช่นนั้นถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และอาจส่งผลให้ถูกแบนจากเว็บไซต์ / เกมตลอดชีวิตและอาจถูกดำเนินการทางกฎหมาย การขายสินค้าเสมือนจริงและสกุลเงินเสมือนทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ไม่สามารถแลกสกุลเงินเสมือนจริงและสินค้าเป็นเงิน “โลกแห่งความจริง” ได้ Game Hive มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการจัดการควบคุมแก้ไขและ / หรือกำจัดสกุลเงินเสมือนจริงและ / หรือสินค้าเสมือนจริงตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียวและ Game Hive จะไม่มีส่วนรับผิดต่อคุณหรือใครก็ตามสำหรับการใช้สิทธิ์ดังกล่าว . คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณที่ทำโดยคุณหรือใครก็ตามที่เข้าถึงบัญชีของคุณ สินค้าและสกุลเงินเสมือนทั้งหมดจะถูกริบหากบัญชีของคุณถูกยกเลิกหรือถูกระงับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การปฏิบัติทั่วไปและการกระทำต้องห้าม การกระทำ กิจกรรมบางอย่างขัดต่อกฎและนโยบายของเรา ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้

1. ใช้เกมหากท่านเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 13 ปี)

2. เลือกชื่อให้แก่ตัวละครของท่านโดยเป็นการดูหมิ่นผู้อื่น

3. ใช้บอต ตัวคลิกอัตโนมัติ ตัวเจาะเข้าระบบ หรือหาประโยชน์ในเกมหรือข้องเกี่ยวกับการกระทำต้องห้ามตามกฎและนโยบาย

4. กล่าวหาผู้ใช้รายอื่นๆ ว่าโกงผ่านช่องทางการสื่อสารภายในเกม หรือรวมถึงฟอรัม ผู้เล่น หน้าวอลล์แสดงความเห็น ข้อความแสดงสถานะผู้เล่น และการสนทนา หากท่านสงสัยผู้เล่นรายอื่นว่ากำลังโกงและมีหลักฐานรองรับ โปรดแจ้งให้เราทราบโดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อ

5. อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่ง หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใด

บนบริการซึ่งเนื้อหาอื่นใดที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย เป็นการข่มขู่ ที่เป็นการหมิ่นประมาท ล่วงละเมิด เป็นการทรมาน ทำลายชื่อเสียง หยาบคาย ลามก อนาจาร แสดงออกในทางเพศ ใส่ร้าย หรือล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เต็มไปด้วยความเกลียดชัง หรือสามารถคัดค้านได้ด้วยเหตุแห่งการเหยียดชาติพันธุ์หรือผิดศีลธรรม สนับสนุนพฤติกรรมอาชญากรรม ส่งผลให้เกิดความรับผิดในทางแพ่ง ฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ หรือคัดค้านได้ด้วยเหตุอื่นใด

– เนื้อหาใดที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของผู้ใดก็ตาม (รวมทั้งสิทธิส่วนบุคคลและสาธารณะ)

– เนื้อหาใดๆ ที่ท่านไม่มีสิทธิทำให้มีขึ้น

– เนื้อหาใดๆ ที่เป็นความเชื่อที่ผิด หรือเป็นความเท็จ หรือสร้างความรู้สึกที่ท่านทราบว่าไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง (เช่น แสร้งทำเป็นผู้ใช้รายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ของเรา หรือเนื้อหาใดที่สามารถสร้างความเสียหายหรือทำอันตรายต่อผู้เยาว์ในทางใดๆ

– การโฆษณาหรือการชักชวนทางธุรกิจที่ไม่ได้ร้องขอหรือให้อนุญาตไว้ เนื้อหาการส่งเสริมการขาย “จดหมายขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “แชร์ลูกโซ่” หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นใด

– เนื้อหาใดที่มีไวรัสซอฟต์แวร์หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารหรือข้อมูลหรือบริการหรือสิ่งเหล่านั้นของผู้ใช้หรือผู้ชมรายใดๆ ของบริการหรือที่เป็นอันตรายต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

1. แทรกแซงหรือขัดขวางบริการ (ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์เกี่ยวกับความปลอดภัย) หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ขั้นตอน นโยบาย หรือกฎระเบียบของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือเจาะ สแกน หรือทดสอบความเสี่ยงของระบบ หรือเครือข่าย หรือการฝ่าฝืน การหลีกเลี่ยงมาตรการเพื่อความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้อง

2. ฝ่าฝืนโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจต่อกฎหมายหรือระเบียบใดๆ แห่งท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ

3. ขายซ้ำ เนื้อหาหรือบริการ การใช้งานบริการ หรือเข้าถึงบริการหรือเนื้อหาของบริการ

4. แชร์รหัสผ่านที่ Game Hive ออกให้ให้แก่บุคคลภายนอก หรือสนับสนุนผู้ใช้ Game Hive รายอื่นๆ ให้ทำเช่นนั้น

5. แสดงความเท็จเกี่ยวกับแหล่งที่มา ลักษณะประจำตัว หรือเนื้อหาข้อมูลที่ส่งผ่านบริการ (เช่น อ้างว่างานที่ท่านไม่ได้สร้างเป็นงานของท่านเอง)

6. ใช้หรือสนับสนุนผู้อื่นให้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม (เช่น แชร์บัญชี บัญชีทั้งหมดมีไว้สำหรับผู้ใช้คนเดียวเท่านั้น)

7. ถอดรหัส แปลกลับโค้ด แปลง แยก รื้อโครงสร้าง หรือพยายามด้วยวิธีอื่นใดที่จะได้มาซึ่งรหัสต้นฉบับ หรือแนวคิดพื้นฐาน หรืออัลกอริทึมใดๆ ของส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ

8. ดัดแปลงบริการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือทางการค้าของตัวท่านเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยน การให้อนุญาต การให้อนุญาตช่วง หรือการแปลผลการบริการ

9. พยายามที่จะหลีกเลี่ยงตัวกรองภาษาของเราซึ่งมีไว้เพื่อป้องกันการแสดงความเห็นในทางที่ไม่ดี

10. เข้าร่วมในการกระทำอื่นใดที่ห้ามไว้เป็นประการอื่นโดยเงื่อนไขเหล่านี้

การกระทำโดย Game Hive: กิจกรรมต้องห้ามใดๆ ที่กำหนดไว้ข้างบนนี้อาจส่งผลให้มีการลบโพสต์หรือกลุ่มข้อความสนทนาของท่าน (การสนทนา/ฟอรัม/หน้าโพรไฟล์) และอาจส่งผลให้บัญชีของท่านถูกจำกัด บล็อก พัก หรือยกเลิก เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน หรือการดำเนินมาตรการอื่นใดที่ Game Hive เห็นสมควร

ความพร้อมใช้งาน: Game Hive อาจเปลี่ยนแปลง พัก หรือ หยุด การบริการ ณ เวลาใดๆ และด้วยเหตุผลใดโดยไม่ได้บอกกล่าว บริการอาจไม่พร้อมใช้งานในบางครั้งเนื่องจากการซ่อมบำรุงหรือการไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่าย หรือเหตุผลอื่นๆ Game Hive อาจเพิ่มเติมหรืออัปเดตข้อมูลและเนื้อหาในบริการเป็นระยะโดยไม่ต้องบอกกล่าว Game Hive สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตเกมตามที่และเมื่อ Game Hive เห็นว่ามีความจำเป็น

กฎเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ และคอนเทนต์

Game Hive เห็นความสำคัญและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนนี้ของเงื่อนไขกำหนดรายละเอียดของความเป็นเจ้าของในข้อมูลและเทคโนโลยีที่ใช้หรือจัดให้ผ่านทางบริการ

ข้อมูลลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า: บริการและข้อมูลและเนื้อหาที่อยู่ในนั้นเป็นทรัพย์สินของ Game Hive และผู้ออกใบอนุญาต และได้รับการคุ้มครองจากการคัดลอกหรือการเผยแพร่ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ชื่อและสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของ Game Hive ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Game Hive Inc. ชื่อและสัญลักษณ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมด เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของแต่ละรายในบางประเทศ ไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในบริการจะถูกตีความว่าเป็นการให้ โดยการสื่อความหมาย การถูกตัดบทด้วยกฎหมาย หรือโดยประการอื่นใด เป็นการให้อนุญาตหรือสิทธิใดๆ ในการใช้บริการหรือเนื้อหาอื่นที่แสดงอยู่ในบริการผ่านทางการใช้ตามกรอบหรือโดยประการอื่น ยกเว้นมีการให้อนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Game Hive

คำติชมและข้อเสนอแนะ: หากท่านให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นใดๆ หรือคำติชมอื่นๆ แก่ Game Hive (“คำติชม”) Game Hive อาจใช้คำติชมดังกล่าวในบริการหรือในผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดของ Game Hive ดังนั้น ท่านตกลงว่า (ก) Game Hive ไม่อยู่ภายใต้หน้าที่ในการรักษาความลับที่เกี่ยวกับคำติชม (ข) คำติชมไม่เป็นความลับหรือข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของของท่านหรือบุคคลภายนอกใด และท่านมีสิทธิตามจำเป็นทั้งหมดที่จะเปิดเผยคำติชมไปยัง Game Hive (ค) Game Hive (ซึ่งรวมถึงผู้สืบสิทธิและผู้ได้รับมอบหมายทั้งหมด) อาจใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่สู่สาธารณะ ให้อนุญาต เผยแพร่ หรือดำเนินการทางการค้าด้วยวิธีอื่นใดต่อคำติชมได้อย่างอิสระ และ (ง) ท่านไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยใดๆ หรือได้รับการจ่ายค่าเสียหายประเภทใดก็ตามจาก Game Hive หรือผู้ใช้บริการรายอื่นใด

คอนเทนต์: ข้อมูล ข้อมูลดิบ ข้อความ หรือเนื้อหาอื่นทั้งหมด ไม่ว่าจะโพสต์อย่างเป็นสาธารณะหรือเป็นส่วนตัวที่ส่งไปยังบริการนั้นเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ชมและผู้ใช้เหล่านั้น Game Hive ไม่เข้าควบคุมคอนเทนต์เหล่านั้น และด้วยการนี้ ไม่รับรองความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ หรือคุณภาพของคอนเทนต์เหล่านั้น ผู้ใช้ยอมรับว่าโดยการใช้บริการ พวกเขาอาจได้รับเนื้อหาซึ่งมีความรุนแรง ไม่เหมาะสม เป็นที่รังเกียจ

เงื่อนไขการให้บริการของพันธมิตร: Game Hive ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของแพลตฟอร์มของพันธมิตรของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง Facebook, Apple, Google และ Android ท่านได้อ่านและยอมรับว่าท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของแพลตฟอร์มของพันธมิตรแต่ละรายซึ่งท่านได้เข้าถึงบริการของเรา โปรดทราบเงื่อนไขของพวกเขาและโปรดอย่าฝ่าฝืนเนื่องจากมันอาจนำไปสู่การห้ามใช้ได้

เงื่อนไขความรับผิดและความเสี่ยง

เพื่อจัดให้บริการมีไว้สำหรับท่าน Game Hive ต้องจำกัดความรับผิดตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้

การปลดเปลื้อง: เนื่องจาก Game Hive ไม่ได้ดูแลหรือควบคุมการสื่อสารระหว่างสมาชิกของ Game Hive และบุคคลอื่นหรือบริษัท และเนื่องจาก Game Hive ไม่ได้เข้าควบคุมบริษัทบัตรเครดิตหรือบริษัทที่ดำเนินการชำระเงินอื่นๆ และเนื่องจาก Game Hive ไม่สามารถรับประกันความเป็นตัวตนที่แท้จริง หรืออายุของผู้ใช้บริการ และเนื่องจาก Game Hive มีการควบคุมที่จำกัดอย่างยิ่ง หากมี ต่อคุณภาพ ความปลอดภัย ความมีศีลธรรมอันดี ความชอบด้วยกฎหมาย ความซื่อสัตย์ หรือความถูกต้องของมุมมองที่หลากหลายของบริการที่ท่านตกลงว่าท่านจะรับเอาความเสี่ยงทั้งหมด และท่านตกลงที่จะปลดเปลื้อง Game Hive (และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ตัวแทนลูกจ้าง บริษัทในเครือ สาขา และพันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอก) จากการฟ้องร้อง การเรียกร้อง และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับการใช้บริการหรือการดำเนินการของบุคคลภายนอก ท่านยังสละสิทธิและผลประโยชน์ทั้งปวงต่อไปหรือมิฉะนั้นต้องมีการหารือกันไว้ตามกฎหมายหรือมิใช่ตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลใดๆ ซึ่งจะนำมาอ้างเพื่อจำกัดขอบเขตในการปลดเปลื้องหรือการสละสิทธิ

การปฏิเสธความรับผิด: ข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่ในบริการถูกจัดเตรียมไว้ตามสภาพที่มีอยู่จริง GAME HIVE ไม่แสดงออกซึ่งข้อความ รับประกัน หรือเสนอเงื่อนไขใดๆ ว่า (1) ข้อมูลหรือเนื้อหาในบริการนั้นถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ หรือสมบูรณ์ (2) การทำงานต่างๆ ที่อยู่ในบริการจะไม่ถูกขัดขวางรบกวนหรือปราศจากความผิดพลาด (3) ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือ (4) บริการหรือผู้ให้บริการที่มีอยู่นั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ GAME HIVE ปฏิเสธความรับผิดเป็นการจำเพาะในการแสดงออกซึ่งข้อความ การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมด ไม่ว่าจะชัดแจ้ง โดยนัย เป็นไปตามบทกฎหมาย โดยการใช้การแลกเปลี่ยน การเจรจาทำความตกลงกัน หรือวิธีอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับประกันโดยนัยของการค้าขาย การไม่ละเมิด กรรมสิทธิ์ คุณภาพและความเหมาะสมที่สร้างความพึงพอใจเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ ข้อมูลหรือเนื้อหาใดที่ถูกดาวน์โหลดหรือได้มาด้วยวิธีอื่นใดจากการใช้บริการเป็นดุลยพินิจและความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวและท่านจะมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน ความสูญหายของข้อมูล หรือความสูญหายอื่นใดซึ่งส่งผลต่อการดาวน์โหลดหรือการใช้โดยใช้เนื้อหาใดๆ GAME HIVE ไม่รับรอง ให้การอนุญาต รับประกัน ให้เงื่อนไขหรือการแสดงออกซึ่งข้อเท็จจริงใดๆ หรือสันนิษฐานความรับผิดชอบในคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่จัดหาไว้ในบริการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฆษณาหรือเสนอโดยบุคคลภายนอกในบริการหรือเกี่ยวข้องกับบริการใดๆ ที่เข้าถึงได้จากลิงก์ในบริการหรือฟีเจอร์ในแบนเนอร์ใดๆ หรือการโฆษณาอื่นๆ ในบริการ และ GAME HIVE จะไม่เป็นคู่สัญญาในการดำเนินการใดๆ ที่ท่านอาจเข้าทำกับบุคคลภายนอกใดๆ

ข้อจำกัดความรับผิดมีขอบเขตที่กว้างขวางที่สุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต GAME HIVE จะไม่มีความรับผิดต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่ตามธรรมดาย่อมเกิดมีขึ้น ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายสืบเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายอื่นๆ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดจาก (1) การใช้ของท่านหรือการที่ท่านไม่สามารถใช้บริการหรือข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่อยู่ในบริการ (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งทดแทน สินค้า ข้อมูลดิบ ข้อมูล หรือบริการ (3) ความผิดพลาด ข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องในเนื้อหาของบริการ (4) ความเสียหายในทรัพย์สินประเภทใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน บั๊ก ไวรัส โทรจัน ใดๆ หรือไฟล์หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของท่านหรือเครื่องมือสื่อสารหรือข้อมูลที่อาจถูกส่งไปยังหรือส่งผ่านบริการ หรือความสูญหายหรือความเสียหายประเภทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน ข้อจำกัดเหล่านี้จะนำมาใช้แม้ว่า GAME HIVE จะได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ข้อจำกัดที่กล่าวข้างต้นจะนำมาใช้ในขอบเขตที่กว้างขวางที่สุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและทำให้ GAME HIVE และบริษัทในเครือ พนักงาน ตัวแทน พันธมิตรแพลตฟอร์ม และลูกจ้าง ไม่ได้รับความเสียหายจากการฟ้องร้อง ข่มขู่ การดำเนินคดี กระบวนการ ข้อเรียกร้อง ค่าเสียหาย ความเสียหาย หน้าที่ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความตามความเหมาะสมที่บุคคลภายนอกก่อขึ้นเนื่องจากเนื้อหาที่นำส่ง โพสต์ ส่ง หรือทำให้มีขึ้นโดยท่านในบริการ การฝ่าฝืนใดๆ ของท่านในเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการฝ่าฝืนใดๆ ของท่านในสิทธิของผู้อื่น (ซึ่งรวมถึงอย่างไม่จำกัดในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดและสิทธิต่างๆ อันเป็นสาธารณะ บุคคล ความเป็นส่วนตัว)

เงื่อนไขทั่วไป

ส่วนนี้กำหนดข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ และเงื่อนไขตามกฎหมายที่ท่านควรทราบเมื่อใช้บริการ

ลิงก์ไปยังบริการของบุคคลภายนอก: บริการอาจมีลิงก์ไปยังบริการที่ Game Hive มิได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม Game Hive ไม่รับผิดชอบต่อคอนเทนต์ของบริการที่เชื่อมต่อใดๆ บริการใดๆ ของบุคคลภายนอก หรือบริการที่เข้าถึงได้จากบริการ อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของบริการเหล่านั้น และท่านมีความรับผิดชอบในการกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดและปฏิบัติตาม

การยุติ: ภายใต้สถานการณ์บางอย่างและโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า Game Hive อาจยุติความสามารถในการเข้าถึงบริการของท่านทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยทันที เหตุแห่งการยุติประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง (ก) การฝ่าฝืนหรือการละเมิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นใดที่ท่านอาจมีกับ Game Hive (รวมถึงโดยไม่จำกัดกับการไม่ชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างอยู่อันเกิดจากการบริการ) (ข) การร้องขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ (ค) การร้องขอของท่าน (ง) ความไม่ต่อเนื่องหรือการดัดแปลงเนื้อหาของบริการ (หรือส่วนใดๆ ของบริการ) (จ) ปัญหาความปลอดภัยทางเทคนิคหรือปัญหาทางกฎหมายที่ไม่คาดหมาย และ/หรือ (ฉ) การที่ท่านเข้าร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การยุติการเข้าถึงบริการของท่านอาจรวมถึงการนำเนื่้อหาที่ท่านอัปโหลดเข้าไปในบริการบางส่วนหรือทั้งหมดออก ท่านยอมรับและตกลงว่าการยุติทั้งหมดที่ Game Hive อาจทำขึ้นนั้นเป็นดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Game Hive และ Game Hive ไม่มีความรับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ ในการยุติการเข้าถึงบริการของท่านหรือต่อกรณีที่บัญชีของท่านถูกยุติหรือยกเลิกโดยท่านหรือโดย Game Hive ไม่มีการให้เงินคืน และท่านจะไม่สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ของไซต์ได้อีกต่อไป การยุติใดๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้โดย Game Hive จะเป็นส่วนเพิ่มเติมไปยังสิทธิและการเยียวยาที่ Game Hive อาจได้มี

การรักษาความปลอดภัย: โดยปกติข้อมูลที่ได้ส่งหรือได้รับทางอินเทอร์เน็ตไม่มีความปลอดภัย และ Game Hive ไม่สามารถและมิได้แสดงออกหรือรับประกันเกี่ยวกับความปลอดภัยของการสื่อสารไปยังหรือจากเว็บไซต์หรือการแสดงออกหรือการรับประกันใดเกี่ยวกับการดักจับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นโดยบุคคลภายนอก

การมีผลบังคับ: หากส่วนใดของเงื่อนไขนี้ผิดกฎหมาย เป็นโฆฆะ หรือไม่สามารถบังคับได้ จะถือว่าส่วนนั้นได้แยกออกและจะไม่ส่งผลกระทบกับความพร้อมใช้งานและการมีผลบังคับของข้อกำหนดส่วนที่เหลือ การที่ Game Hive ไม่สามารถใช้สิทธิหรือบังคับตามสิทธิหรือข้อกำหนดภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ก่อให้เกิดการสละสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว การสละใดๆ ในสิทธิหรือข้อกำหนดโดย Game Hive จะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและจะนำไปใช้กับกรณีเฉพาะที่ระบุไว้ในลายลักษณ์อักษรนั้นเท่านั้น

ความขัดแย้ง: ท่านตกลงว่าการดำเนินการตามกฎหมายใดๆ หรือเพื่อความยุติธรรมอันเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือ Game Hive จะถูกนำไปสู่ศาลของรัฐออนตาริโอเท่านั้นหรือในศาลรัฐบาลกลาง และโดยเอกสารนี้ ท่านยินยอมและอยู่ภายใต้เขตอำนาจต่อบุคคลหรือเขตอำนาจของศาลเหล่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟ้องร้องคดีดังกล่าว Game Hive ไม่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งระหว่างผู้เล่นด้วยกัน ความมุ่งเน้นของเราคือการทำให้เกมมีความยุติธรรมและเสมอภาคที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และเรามีหน้าที่ในการทำเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง

การอัปเดต: Game Hive สงวนสิทธิ ที่จะปรับเปลี่ยน ชะลอ หรือหยุดบริการ คอนเทนต์ของบริการ หรือส่วนใดของบริการ ณ เวลาใดๆ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งเตือน ท่านตกลงว่า GAME HIVE จะไม่มีความรับผิดตอท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ ในการปรับเปลี่ยน การชะลอ หรือการหยุดบริการหรือคอนเทนต์ของบริการใดๆ

ข้อตกลงทั้งหมด: เงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และกฎ และนโยบายต่างๆ ก่อให้เกิดข้อตกลงทั้งหมดระหว่างฝ่ายต่างๆ อันเกี่ยวกับบริการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ถูกปรับเปลี่ยน ยกเว้นมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือโดยการโพสต์เงื่อนไขที่ออกโดย Game Hive เหล่านี้ขึ้นใหม่

หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อเราทางเว็บไซต์ของเราที่ www.gamehive.com
Scroll to Top